Aktuelt

I påsken i år vil flere av legene være borte, men vi har leger og personale til stede hele tiden.
E-portalen til legene som tar påskefri vil være stengt for e-konsultasjoner og reseptfornyelser; dette anbefales derfor meldt inn i god tid før påske. Eventuelt må man ringe vårt sentralbord i selve påskeuken.

Kiropraktor Jørgen Kristoffer Øyen vikarierer ut 2019 for Ana-Maria Stefan som er i permisjon.

1Benytt eportal!!