Leger

Jens Bünemann de Besche

Spesialist i allmennmedisin

Jens Bünemann de Besche er utdannet i Danmark, Norge og Sverige med sykehustjeneste på flere indremedisinske og kirurgiske avdelinger i tillegg til gynekologi, psykiatri, pediatri og ØNH. Han har fordypet seg i bl.a. akupunktur og manuell terapi.

 

Finn Gunnar Strekerud

Strekerud er i tillegg til å være spesialist i allmennmedisin også Idrettslege NIMF (spesialist i idrettsmedisin)

 

Trond Helge Orlin

Spesialist i allmennmedisin.

Turnustjeneste v Rjukan sykehus (1994-1995), distriksturnus og påfølgende variert legetjeneste og sykehjemslege i Tinn kommune til spesialist i allmennmedisin fra 2001. Jobbet ved Aker sykehus- geriatrisk avdeling- samt Innherred sykehus Levanger, psykiatrisk avdeling.  Allmennpraktiserende i Oslo fra 2000.

 

Hans Arnkværn

Spesialist i allmennmedisin.

Utdannet ved Universitetet i Oslo.
Jobbet som fastlege på Årnes Legesenter, Fet Legesenter og Kløfta Legesenter.
Han har tidligere jobbet på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet, Sanderud sykehus og Ullevål sykehus, samt på skadelegevakten i Oslo.

 

Henrik Lind

Spesialist i allmennmedisin
Erfaring fra ortopedisk/kirurgisk samt psykiatrisk avdeling
Bred allmennmedisinsk erfaring.

Startet hos oss 1.oktober 2018