Leger

Jens Bünemann de Besche

Spesialist i allmennmedisin

Jens Bünemann de Besche er utdannet i Danmark, Norge og Sverige med sykehustjeneste på flere indremedisinske og kirurgiske avdelinger i tillegg til gynekologi, psykiatri, pediatri og ØNH. Han har fordypet seg i bl.a. akupunktur og manuell terapi.

 

Finn Gunnar Strekerud

Strekerud er i tillegg til å være spesialist i allmennmedisin også Idrettslege NIMF (spesialist i idrettsmedisin)

 

Trond Helge Orlin

Spesialist i allmennmedisin.

Turnustjeneste v Rjukan sykehus (1994-1995), distriksturnus og påfølgende variert legetjeneste og sykehjemslege i Tinn kommune til spesialist i allmennmedisin fra 2001. Jobbet ved Aker sykehus- geriatrisk avdeling- samt Innherred sykehus Levanger, psykiatrisk avdeling.  Allmennpraktiserende i Oslo fra 2000.

 

Hans Arnkværn 

Hans startet hos oss i 2015. Han har etter turnus jobbet i allmennmedisin i flere år og er under spesialisering i allmennmedisin.

 

Henrik Lind

Spesialist i allmennmedisin
Erfaring fra ortopedisk/kirurgisk samt psykiatrisk avdeling
Bred allmennmedisinsk erfaring.

Startet hos oss 1.oktober 2018