Leger

Jens Bünemann de Besche

Spesialist i allmennmedisin

Jens Bünemann de Besche er utdannet i Danmark, Norge og Sverige med sykehustjeneste på flere indremedisinske og kirurgiske avdelinger i tillegg til gynekologi, psykiatri, pediatri og ØNH. Han har fordypet seg i bl.a. akupunktur og manuell terapi.

 

Finn Gunnar Strekerud

Strekerud er i tillegg til å være spesialist i allmennmedisin også Idrettslege NIMF (spesialist i idrettsmedisin)

 

Trond Helge Orlin

Spesialist i allmennmedisin.

Turnustjeneste v Rjukan sykehus (1994-1995), distriksturnus og påfølgende variert legetjeneste og sykehjemslege i Tinn kommune til spesialist i allmennmedisin fra 2001. Jobbet ved Aker sykehus- geriatrisk avdeling- samt Innherred sykehus Levanger, psykiatrisk avdeling.  Allmennpraktiserende i Oslo fra 2000.

 

Hans Arnkværn

Spesialist i allmennmedisin.

Utdannet ved Universitetet i Oslo.
Jobbet som fastlege på Årnes Legesenter, Fet Legesenter og Kløfta Legesenter.
Han har jobbet på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar sykehus, Aker sykehus og Radiumhospitalet innen geriatri, slag, lunge, hjerte, hematologi, gastroenterologi og onkologi.
Har erfaring innen kirurgi fra gastrokirurgisk avdeling på Ullevål, samt på skadelegevakten i Oslo.
Hans har jobbet innen psykiatri på akutt psykiatrisk avdeling på Sanderud sykehus.
Han har jobbet på helsestasjon for barn i Fetsund og som sykehjemslege på Pålsetunet sykehjem. Vært idrettslige på hockey kamper.

 

Henrik Lind

Spesialist i allmennmedisin
Erfaring fra ortopedisk/kirurgisk samt psykiatrisk avdeling
Bred allmennmedisinsk erfaring.

Startet hos oss 1.oktober 2018