Coronavirus / SARS COV-2/COVID-19

Alle våre pasienter anmodes på det sterkeste om å la seg vaksinere! Det finnes knapt gode grunner til å la det være! TA ANSVAR!

Covid-19-vaksine
Alle over 45 vil bli kontaktet av kommunen/bydelene uten at fastlegene er involvert i denne omgang.
Øvrige med risiko vil bli fortløpendevurdert.

Det er også mulig å benytte drop-in timer på byens vaksinesentere!

.

Det finnes INGEN LISTE å bli satt opp på per i dag.
Vi må derfor be om at dere ikke kontakter oss for dette nå.
Er dere nye hos oss og mener dere skal prioriteres for vaksinen ihht FHI sine retningslinjer kan dere sende ekonsultasjon til deres fastlege.

Antistofftest for Covid-19.
Disse testene er det sjelden indikasjon for å ta. Vi vil følge FHI sine anbefalinger for prøvetaking.
Dersom det kun er av nysgjerrighet du ønsker testen vil den ikke bli tatt hos oss. Den praktiske betydningen av prøvesvaret vil i de fleste tilfeller ikke eksistere og da vil ikke vi som representerer det offentlige helsevesen støtte opp om prøvetaking utenfor indikasjon.

For generell informasjon om SARS CoV-2 (Coronaviruset) og COVID 19 (Sykdommen viruset forårsaker) viser vi til Folkehelseinstituttets sider som fortløpende oppdateres.

Når du kommer til legekontoret kan du bli bedt om å ta på deg munnbind. Dette for å beskytte oss på senteret.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ eller:

https://helsenorge.no/koronavirus

Vi må be om at du som pasient IKKE møter opp på kontoret uten først å ha samtalt med din lege eller vårt personale. Ring oss eller send en e-konsultasjon så avklarer vi hva som gjelder.

Fra mandag 30.3-20 vil det for bydelen St Hanshaugen startes en egen feberklinikk som din fastlege kan henvise deg til. Denne vil være bemannet av fastlegene. Den er utformet slik at helsepersonellet kan beskytte seg mot smitte og pasientene kan få en trygg vurdering.
Du må henvises av din fastlege, dette for at legene som jobber på feberklinikken skal få de nødvendige opplysninger om dine eventuelle sykdommer og medisiner.

Sykmelding:
Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.

Reglene for sykmelding finner du her:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Konsultasjoner som omhandler Coronaviruset og problemstillinger du har vedrørende sykdom (COVID-19) vil i utgangspunktet bli dekket av det offentlige.