Kontakt

Legekontorets adresse:

St. Olav Medisinske
St. Olavsgate 3c
0165 OSLO
Tlf.: 22033444

Vi har ikke fax.

e-post: vi oppfordrer til at du benytter  SELVBETJENING når du skal be om tjenester som lege må utføre, slik som resepter og henvisninger etc.

For annen kontakt av mer administrativ type som angår sekretærer eller andre behandlere enn fastlegene : mail til “ekspedisjon@stolavmedisinske.no