Nyheter

Orlin fraværende 10-17.12.
Mads Istre vikarierer for ham.

Eportal er stengt for konsultasjoner og reseptbestilling under legenes fravær. Benytt da telefon eller vent til din lege er hjemme med å sende melding. Vanlig e-post er ikke ønskelige av personvern-årsaker.

Hans Arnkværn er i ett års permisjon for sykehustjeneste fra 010218.

Toyah Meltzer Dahl vil være hans vikar i

VI HAR FLYTTET

 

Fra 7. Mars 2017 er vår drift i St. Olavs gate 3c!

 

 

 

SPAR TID!! 

SELVBEJENING anbefales fremfor telefon for reseptfornyelse og booking/timebestlling.

Vi anbefaler bruk av denne som en effektiv og pålitelig måte å kommunisere med oss på!!  Den du henvender deg til svarer innen kort tid så sant vedkommende er tilstede.

E-konsultasjon er en effektiv, sikker og rask måte å få avklart enklere problemstillinger på; gjennom en direkte elektronisk dialog med din fastlege! Prisen er tilnærmet lik den for personlig oppmøte. Er legen i tvil om det er rette måten å vurdere saken på vil denne kalle deg inn!