Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid . Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.
Bestilling av konsultasjon foretas enklest på selvbetjeningssiden. Evt kan man ringe og bestille.
Der finnes nå muligheter for avbestilling av alle timer du har bestilt under selvbetjening!
Avbestilling senere enn 24 timer før avtalen skal finne sted blir belastet med kr 251 hos allmennlegene, full pris hos de øvrige behandlerne; i tillegg kommer fakturagebyr!
Avbestillingsforsøk må kunne dokumenteres!
Kravet skjerpes ytterligere nå som avbestilling av alle timer kan skje via hjemmesiden vår, evt mail.