Priser

Priser hos våre behandlere:

Massasjeterapi:
25 minutter kr 650
50 minutter før 16, kr 1200

Prisoversikt for de vanligste tjenestene hos våre allmennpraktikere styres av Fastlegetariffen . Reguleres årlig ( 1. juli) og gjelder hele landet.

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Annet:

Du må betale for dette selv om du har frikort:

  • Girogebyr (settes av innkrevingsbyrået, for tiden Melin)
  • Forsendelse/ekspedisjon/porto 59 kr
  • Uteblivelse/for sen avbestilling time hos allmennlege 259kr + fakturagebyr.
  • Alle attester, se oppslag i venteværelset.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer styres også av Fastlegetariffen så lenge den omhandler den aktuelle prosedyre.

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m ( evt x nødvendig antall)
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, frysing av vorter m.m
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift