Selvbetjening

Når din lege er på ferie eller kurs er e-portalen hans/hennes stengt!

Se under aktuelt.

nbsp;

Ved å trykke på selvbetjening på denne siden, får du muligheten til å:

  • Bestille konsultasjon og avbestille.
  • Fornye resepter for faste medisiner. Obs: du kan se oversikt over dine resepter på www.mineresepter.no(krever bank-id/minID)
  • Skrive til legen og få svar dvs konsultere legen om problemstillinger du ikke behøver personlig fremmøte for, feks ved vanlig influensa eller omgangssyke( e-konsultasjon, kr 204. Et fakturagebyr vil påkomme).
  • Lese meldinger fra lege.(Legen kan sende deg e-melding gjennom denne tjenesten- feks om prøvesvar eller om han ønsker å nå deg i annet ærend. Obs: viktig med oppdatert mailadresse.
  • Svartiden kan variere etter når legene er på jobb. Vi forsøker å svare samme dag når vi er tilstede. I ferier og andre fravær vil vi forsøke å stenge tilgangen til denne funksjonen. Da er telefon beste mulighet.

  • En form for “selvbetjening”: HUSK Å MELDE FLYTTING OG FÅ INN NY ADRESSE; DETTE GÅR IKKE ALLTID AUTOMATISK VIA FASTLEGEORDNINGEN!

Du kan lese mer om opprettelse i menyen ovenfor.